* Phóng viên: Tại phiên thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng mức lương tối thiểu không bảo đảm cuộc sống. Theo bà, ý kiến này có đúng không?

- Bà Phạm Thị Hải Chuyền: Đại biểu phát biểu như vậy là đúng. Để bảo đảm mức sống tối thiểu có đại biểu nói phải tăng lương tới 60%. Tuy nhiên, có thực tế là tiền lương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế. Do vậy, tới đây Chính phủ thấy rằng phải xây dựng luật về tiền lương tối thiểu và giao Bộ LĐ-TB-XH xây dựng nội dung dự luật này.

Có điều hiện nay nếu so sánh người lao động khối hành chính sự nghiệp với mức lương tối thiểu 830.000 đồng, còn khối doanh nghiệp (DN) ở TP là 2 triệu đồng, như vậy đã có phần ưu tiên DN và vì vậy Chính phủ đang nghiên cứu tiếp để tính xây dựng luật lương tối thiểu.

* Nhiều đại biểu nói DN cần xây dựng bảng lương trên cơ sở lương tối thiểu, thưa bà?

- Như trong dự thảo luật đã trình ra Quốc hội thì đang có hai luồng ý kiến, đó là cần có thang bảng lương để bắt buộc các DN căn cứ vào đó xây dựng bảng lương cho người lao động. Nhưng có ý kiến nói không cần vì DN có khả năng trả lương vượt lên trên khung tối thiểu đó.

* Nhưng nếu không có cơ quan kiểm soát thang bảng lương của họ thì không bảo đảm được quyền lợi của người lao động?

- Chính vừa rồi tôi có nói: Bản thân có bảng lương mà DN không thực hiện thì mình phải kiểm soát, nhất là các DN nước ngoài. Nên việc xây dựng mức lương tối thiểu là cần thiết. Còn nếu DN trả cao hơn càng tốt. Vì thế mà tôi nói Chính phủ sẽ chuẩn bị một luật lương tối thiểu trong nhiệm kỳ này.

* Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố mức lương trung bình của cán bộ, công nhân là 7,3 triệu đồng/người/tháng và cho là rất thấp, bà nghĩ sao về điều này?

- Nếu nói lương là 7,3 triệu đồng mà không sống được thì không phù hợp với thực tiễn hiện nay. Nhưng tôi nghĩ bao giờ trả lương cũng phải phù hợp với kết quả hạch toán kinh doanh. Nếu anh không có lãi mà anh trả lương cao thì đó là điều khó chấp nhận. Trước mắt, chúng tôi có thể yêu cầu xem lại EVN trả lương cho người lao động đã phù hợp với hoạt động kinh doanh của đơn vị hay chưa. Nếu còn có ý kiến khác nhau và thấy bất hợp lý thì chúng tôi sẽ kiến nghị phải theo cơ chế hiện hành của Nhà nước và có thể tiến hành kiểm tra.

Thế Dũng ghi