Bộ GTVT đã dẫn ra một loạt lý do khách quan như chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, cam kết vốn của một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bị hủy đã dẫn đến việc Vinashin không bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư đang thực hiện; nhiều chủ tàu gặp khó khăn về tài chính đề nghị hủy hợp đồng, dãn tiến độ đóng tàu cũng như dãn thời gian thanh toán... Tuy nhiên, bộ cũng thừa nhận việc đầu tư dàn trải, quản lý dự án, công nợ, dòng tiền... còn hạn chế nên hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Vinashin rơi vào tình trạng rất khó khăn.

 
Bộ GTVT cho rằng cơ cấu lại sẽ tạo điều kiện cho Vinashin giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu hiện nay.
P.Kha