Ngày 6-9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Công bố quyết định thanh tra tại Mobifone - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Công bố quyết định thanh tra tại Mobifone - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Phạm Hồng Hải; Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone Lê Nam Trà cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ TT-TT có mặt tại buổi công bố quyết định thanh tra này.

​Theo Quyết định số số 2220/QĐ-TTCP ngày 26-8 của Tổng TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra toàn diện Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG); thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, ngày lễ)

Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Tiệp - Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ thanh tra khối kinh tế ngành - TTCP làm Trưởng đoàn. Cũng theo Quyết định số 2297/QĐ-TTCP ngày 6-9 của Tổng TTCP, Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, TTCP làm tổ trưởng.

Được biết, việc thanh tra này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Văn bản số 1621-CV/VPTW ngày 22-7-2016 của Văn phòng Trung ương về việc tiến hành thanh tra toàn diện việc mua 95% cổ phần của AVG, Thủ tướng Chính phủ giao TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện về dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8-1, MobiFone cho biết tháng 12-2015, Bộ TT-TT đã ban hành quyết định chính thức phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Mặc dù thông báo đã mua cổ phần của AVG nhưng MobiFone không cho biết cụ thể số cổ phần đã mua là bao nhiêu.

Tuy nhiên, trước đó, trên một số báo, lãnh đạo MobiFone có cho biết MobiFone mua AVG với tỉ lệ 95% cổ phần của AVG dù cũng không tiết lộ số tiền mua là bao nhiêu. Đồng thời cũng cho biết MobiFone sẽ tiếp nhận nguyên trạng truyền hình An Viên trong vòng 3-6 tháng.

N.Quyết