Sáng nay 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố (TP) Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo Tờ trình của Chính phủ, thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ gần 45 km2 diện tích tự nhiên, hơn 150.00 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn.


Quang cảnh thị xã Sầm Sơn trước khi lên thành phố - ảnh: Thanh Tâm

Quang cảnh thị xã Sầm Sơn trước khi lên thành phố - ảnh: Thanh Tâm

Trong đó, phương án thành lập 4 phường gồm: Quảng Cư trên cơ sở toàn bộ hơn 6,4 km2 diện tích và hơn 11.400 người của xã Quảng Cư; Quảng Châu trên cơ sở toàn bộ gần 8 km2 diện tích tự nhiên và hơn 9.200 người của xã Quảng Châu; Quảng Thọ trên cơ sở toàn bộ gần 4,7 km2 diện tích tự nhiên và gần 8.500 người của xã Quảng Thọ; Quảng Vinh trên cơ sở toàn bộ hơn 4,8 km2 diện tích tự nhiên và 10.300 người của xã Quảng Vinh.

Sau khi thành lập 4 phường và TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (27 đơn vị) và cấp xã (635 đơn vị) nhưng có 2 TP gồm: TP Thanh Hoá và TP Sầm Sơn.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với tờ trình nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho TP Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng TP Thanh Hóa - Sầm Sơn - Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

N.Quyết