Toàn tuyến có chiều dài trên 118 km, qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, TP Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, gồm 2 dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 bằng nguồn trái phiếu chính phủ, có chiều dài 73,5 km, tổng mức đầu tư hơn 5.110 tỉ đồng, khởi công vào tháng 9-2013 và nâng cấp Quốc lộ 1, có chiều dài 44,7 km, tổng mức đầu tư 2.587 tỉ đồng theo hình thức BOT, khởi công vào tháng 6-2013. Toàn tuyến có nền đường rộng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Thông xe dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua Bình Thuận

Cả hai dự án đều hoàn thành trước 7 tháng so với kế hoạch.

L.Trường