Ông Nguyễn Xuân Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch mới của PVN
Ông Nguyễn Xuân Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch mới của PVN

Tại Quyết định 1123/QĐ-TT Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 8-7-2014.

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962, quê ở Hà Tĩnh, công tác trong ngành dầu khí từ năm 1984. Khởi đầu tại Vụ Tài chính Kế toán, Tổng cục Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng và có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển ngành dầu khí.

Ông Nguyễn Xuân Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí; Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương. Ông được bổ nhiệm giữ Phó Tổng giám đốc PVN năm 2010, phụ trách các lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch chiến lược là những lĩnh vực then chốt, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), PVN là tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam với doanh thu năm 2013 đạt 772.000 tỉ đồng, tương ứng với gần 37 tỉ USD.

Theo báo cáo của PVN, 6 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, doanh thu đạt 380 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 80,5 ngàn tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 28 ngàn tỉ đồng.

Dự báo, năm nay, PVN sẽ khai thác được 16,2 triệu tấn dầu và 9,5 tỉ m3 khí.

H.Thành