Ông Hồ Xuân Sơn là nhà ngoại giao kỳ cựu, giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ năm 2008
Ông Hồ Xuân Sơn là nhà ngoại giao kỳ cựu, giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ năm 2008

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao; Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Hồ Xuân Sơn, sinh tháng 12-1956, quê Quảng Trị; giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 7-2008 tới nay, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia từ tháng 11-2008. Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, có thể nói thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh.

Tại quyết định số 905, Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Lê Bạch Hồng đã nghỉ hưu.

Theo quyết định 902, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

H.Thành