Sáng 28-7, Chủ tịch nước Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội (QH) phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó, QH phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu kín với tỉ lệ 98,78%, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã được QH phê chuẩn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được QH phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được QH phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Kết quả các uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh như sau:

1. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (98,58%)

2. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (98,58%)

3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (98,58%)

4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH (98,79%)

Ngay sau đó, QH cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Dự kiến chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của QH trình bày Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Đại biểu QH sẽ thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trong phiên làm việc buổi chiều, QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung