Sáng 14-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho Ủy ban MTTQ TP để tiến hành hiệp thương lần 2.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử TP HCM, số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 90, trong đó 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 50 người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 203, trong đó 175 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 28 người tự ứng cử.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 13-3, TP HCM đã kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sau gần 1 tháng tiếp nhận.


Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM đã tận tay trao hồ sơ đại biểu cho ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM đã tận tay trao hồ sơ đại biểu cho ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.

Tại lễ trao hồ sơ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM đã tận tay trao hồ sơ đại biểu cho ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. “Ủy ban MTTQ TP hãy tổ chức hiệp thương đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, chặt chẽ, công bằng” – bà Tâm nói. Ông Năng cũng hứa sẽ tổ chức hiệp thương đúng pháp luật.

Ông Năng cho biết hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào chiều 17-3. Sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ TP sẽ triển khai lấy ý kiến của cử tri nơi mà đại biểu cư trú. Đối với những người tự ứng cử, sẽ lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và lấy ý kiến nơi làm việc của những người tự ứng cử.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội TP HCM khóa VIX được bầu 30 người, trong đó đại biểu do trung ương gửi bầu là 14 người, nguồn đại biểu từ TP là 16. So với nhiệm kỳ trước, số đại biểu Quốc hội do Trung ương gửi tăng 4 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, TP chốt tổng số nhân sự dự kiến giới thiệu là 46 người. Từ 46 người này, người dân sẽ đi bầu để bỏ phiếu chọn ra 16 đại biểu theo như cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định.

Tin-ảnh: Ph.Anh