Dù đã giảm song Trung Quốc vẫn duy trì đội tàu hàng trăm chiếc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Reuters
Dù đã giảm song Trung Quốc vẫn duy trì đội tàu hàng trăm chiếc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết ngày 9-7, Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong đó có 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá vỏ sắt và 4 tàu quân sự. Như vậy, số lượng tàu cá và tàu quân sự của Trung Quốc đã giảm so với những ngày trước đây quanh giàn khoan 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Tin từ thực địa cho biết các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì và nỗ lực thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý, tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Khi các tàu kiểm ngư tiến vào gần giàn khoan 981 thì các tàu Trung Quốc đã dàn hàng ngang, tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư ở khoảng cách 200-300m, ngăn cản quyết liệt không cho các tàu kiểm ngư cơ động vào gần giàn khoan. Các tàu kiểm ngư đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền, thực thi pháp luật.

Các tàu cá của Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tổ chức đánh bắt thủy sản ở Tây-Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 42-45 hải lý. Tại khu vực tàu cá của ngư dân ta hoạt động khai thác thủy sản, các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, 2 tàu vận tải đã thưởng xuyên bám sát, ép hướng, ngăn cản không cho các tàu cá của ngư dân ta tiếp cận vào gần giàn khoan để khai thác thủy sản.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ngư dân vẫn an toàn, bám sát ngư trường và đánh bắt thủy sản.

Văn Duẩn