Một gia đình có con nhỏ khổ sở vì cúp điện. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
 
EVN yêu cầu các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện cho nền kinh tế và xã hội, chuẩn bị sẵn sàng phương án, vật tư, thiết bị, tăng cường lực lượng ứng trực, phòng, chống lụt bão. Các tổng công ty, công ty điện lực phải tập trung tối đa bảo đảm điện cho các trạm bơm chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu và vụ mùa tại Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT và Công điện 614/EVN-KTSX ngày 28-6 của tổng giám đốc EVN. Bên cạnh đó, bảo đảm điện cho các kỳ thi đại học và cao đẳng trong tháng 7 và các sự kiện chính trị - xã hội khác trên địa bàn.
B.T.V