Cụ Tô Đình Cắm (SN 1922, dân tộc Tày) thường được gọi là Tô Văn Cắm, bí danh Tô Tiến Lực. Năm 17 tuổi, cụ tham gia Việt Minh. Cuối năm 1944, Tô Đình Cắm cùng 33 đồng chí đã tuyên thệ dưới lá cờ Việt Minh, trọn đời hy sinh máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Vĩnh biệt chiến sĩ cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đầu tiên - Ảnh 1.

Cụ Tô Đình Cắm được nhà nước, quân đội, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, cụ tham gia cướp chính quyền tại thị xã Bắc Kạn, thành lập chính quyền cách mạng. Năm 1945, cụ tham gia chiến đấu ở các chiến trường Bình Định, Kiên Giang. Đến giữa năm 1946, trong một trận chiến ác liệt, cụ bị thương nặng phải rời đơn vị trở về Bắc, sau đó được giải ngũ về quê. Năm 1947, cụ xung phong tái ngũ, được bổ nhiệm chức vụ Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh, đến năm 1954 chính thức giải ngũ về quê.

Tin-ảnh: Đ.Thi