Chiều nay (5-4), tại trụ sở Sở NN-PTNT Phú Yên, Đoàn thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã công bố quyết định thanh tra về việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm dẫn đầu.

Theo quyết định này, đơn vị được thanh tra gồm Sở NN-PTNT Phú Yên, các chủ dự án, đơn vị có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thời kỳ thanh tra là từ năm 2012 đến 31-3-2017. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc.


Đoàn thanh tra của Tổng cục Lâm Nghiệp về Phú Yên để thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng

Đoàn thanh tra của Tổng cục Lâm Nghiệp về Phú Yên để thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng

Mục đích thanh tra là nhằm kiểm tra, phát hiện, đánh giá, làm rõ những ưu điểm, tồn tại trong chấp hành pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Hướng dẫn xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời về tồn tại, khuyết điểm của các đơn vị được thanh tra nếu có. Kịp thời phát hiện những bất cập của pháp luật, kiến nghị khắc phục.

Về yêu cầu thanh tra: Đoàn thanh tra và các tổ chức, cá nhân được thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.


Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm đang công bố quyết định thanh tra

Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm đang công bố quyết định thanh tra

Nội dung thanh tra về công tác quản lý nhà nước của Sở NN-PTNT và các đơn vị trực thuộc xung quanh việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở Phú Yên giai đoạn 2011-2012 và việc thực hiện sử dụng quy hoạch đất trên địa bàn. Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác. Thực hiện việc khai thác và quản lý, xử lý lâm sản tận thu trên mục đích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Thanh tra việc chấp hành của các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác. Cụ thể là việc chấp hành các quyết định phê duyệt dự án, quy định của pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện các nghĩa vụ và quy định trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác lâm sản và trồng rừng thay thế…


Từ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, nhiều cây gỗ lớn đã bị đốn hạ

Từ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, nhiều cây gỗ lớn đã bị đốn hạ

Theo kế hoạch, đến ngày 22-5 sẽ kết thúc thanh tra và công bố kết luận thanh tra tại Sở NN-PTNT Phú Yên.

Quyết định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà ký còn giao cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động và xử lý các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Trước đó, Báo Người Lao Động có phản ánh đến việc tỉnh Phú Yên cho chặt hạ 273 ha rừng tự nhiên để giao đất cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thảo Nguyên Phú Yên thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, khi chưa có phương án trồng rừng thay thế. Tỉnh này cũng đã ra quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích nói trên sau khi Thủ tướng Chính phủ có lệnh đóng cửa rừng tự nhiên.

Hồng Ánh