Từ ngày 15 đến 17-2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương đã họp kỳ thứ 11 do ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm UBKT trung ương, chủ trì. Tại kỳ họp này, UBKT trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến vụ Formosa (Hà Tĩnh) xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát; để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT. Các ông Bùi Cách Tuyến - nguyên ủy viên BCSĐ, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Nguyễn Thái Lai - nguyên ủy viên BCSĐ, nguyên Thứ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về lĩnh vực phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ TN-MT. Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thẩm định, Đánh giá tác động môi trường và ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. “Những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ TN-MT và các ông nêu trên là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” - UBKT trung ương kết luận.

Đối với BCSĐ UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, UBKT trung ương kết luận: Trong các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, BCSĐ UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa.

Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2008-2010; ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2010-2016. Các ông Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh, Dương Tất Thắng và Nguyễn Nhật trong thời gian giữ cương vị Ủy viên BCSĐ UBND tỉnh Hà Tĩnh có phần trách nhiệm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh các nhiệm kỳ trong thời gian 2005-2016 đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với BCSĐ UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án Formosa. “Những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ông Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” - kết luận nhấn mạnh.

UBKT trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ông Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh, Dương Tất Thắng, Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của UBKT trung ương.

Cũng tại kỳ họp, qua giải quyết tố cáo, UBKT trung ương đã xem xét kết luận ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh- có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, nhà nước. UBKT trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBKT trung ương xem xét.

Bảo Trân