Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận vừa yêu cầu giám đốc Sở Y tế TP chỉ đạo Bệnh viện Mắt thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 6,7 tỉ đồng là tiền khấu hao máy móc chưa đúng quy định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC năm 2013 của Bộ Tài chính.

Riêng số tiền hơn 10,8 tỉ đồng bệnh viện thu trước tiền tái khám sau mổ của bệnh nhân nhưng có một số trường hợp bệnh nhân không đến tái khám vẫn bị tính đủ trong chi phí ca mổ, bệnh viện cần lập kế hoạch hoàn trả lại cho bệnh nhân.


Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thạnh

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thạnh

Đó là một trong những nội dung UBND TP nhắc nhở sở Y tế chấn chỉnh sai phạm của bệnh viện này sau khi cơ quan chức năng thanh tra toàn diện hoạt động của bệnh viện

N.Phan-Ảnh: N.Thạnh