Giải thưởng Sách quốc gia là sự tiếp nối và phát triển mở rộng giải thưởng Sách Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh, khích lệ các tác giả, dịch giả, các nhà khoa học, những người tham gia công tác xuất bản, in và phát hành sách. Giải thưởng góp phần xây dựng văn hóa đọc, thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển lành mạnh.

35 tác phẩm đoạt giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất - Ảnh 1.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Sách hay, Sách đẹp vào ngày 19-4

35 tác phẩm đã đoạt giải Sách hay, giải Sách đẹp trên tổng 514 đầu sách tham gia. Trong đó, giải Sách hay có tổng số 22 giải (3 giải A, 9 giải B, 10 giải C), giải Sách đẹp có tổng số 13 giải (3 giải A, 5 giải B, 5 giải C).

Tin-ảnh: H.Thanh