Những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn chung sức, chung lòng bằng những chiến công thầm lặng.

Huế Xuân - Ngọc Lý