Với vai trò là chủ nhà, Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển, hợp tác trong APEC, thúc đẩy liên kết cũng như thương mại, đầu tư trong khuôn khổ APEC. Chính vì thế, ngay từ đầu năm, Việt Nam đề ra chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung" và 4 ưu tiên về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

APEC 2017 và dấu ấn Việt Nam - Ảnh 1.

Thu Hằng - Lê Duy