Đây là sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của cán bộ và nhân dân cả nước. Kỷ luật một Ủy viên trung ương Đảng, một Bí thư Thành ủy trẻ tuổi với mức độ nghiêm khắc nhất, khẳng định một lần nữa quan điểm của Đảng: Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên, bất kể đó là ai; cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ngày càng thể hiện rõ kết quả với quyết tâm chính trị cao nhất.

Quyết định này, cùng với trước đó ngày 2-10, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, do vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, cũng như hàng loạt quyết định kỷ luật cán bộ cấp cao cả đương nhiệm và hưu trí, các tập thể có sai phạm gần đây - cũng là bài học cảnh tỉnh sâu sắc không chỉ cho tập thể và cá nhân liên quan mà còn để tất cả cán bộ, đảng viên nhìn vào đó mà soi rọi.

Những cá nhân và tập thể sai phạm đã và đang nghiêm khắc kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật, nhận trách nhiệm để rút ra những bài học sâu sắc. Đó có thể là bài học sử dụng, bố trí cán bộ lãnh đạo; là phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp... Với cán bộ đảng viên khác, qua những sự việc này, cũng nhìn nhận lại bản thân để tu dưỡng và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Người nào cũng phải tự răn mình, dù ở cương vị, chức trách nào cũng phải làm tốt chuyên môn, giữ gìn đạo đức, để trọn vẹn cuộc đời sống và công tác, không có những vết nhơ đáng buồn. Ngay cả thường dân cũng suy ngẫm sống sao cho thiện lương, lo cho gia đình, gắn bó với cộng đồng, nuôi dạy con cái học hành, làm việc tốt…

Hoan nghênh quyết tâm và hành động mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, người dân cả nước thấy rõ lò lửa chống tham nhũng đã nóng hừng hực. Tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công". Tổng Bí thư khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, không có trở ngại nào, sức ép nào.

Công cuộc chống tham nhũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng thực chất vào sự thành công. Niềm tin đó tiếp thêm sức mạnh cho các cơ quan hữu trách của Đảng và nhà nước vào cuộc mạnh mẽ, lôi những quan tham từ trong bóng tối ra ánh sáng, dù tại vị hay hưu trí đều bị xử lý tương xứng với mức độ sai phạm. Điều này tiếp tục khẳng định Đảng ta chỉ có một lợi ích duy nhất - đó là lợi ích của nhân dân, đất nước và dân tộc.

LINH PHƯƠNG