Báo cáo Trung ương việc quy hoạch Phó giám đốc Sở cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Ảnh 1.

Việc quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh có liên quan đến một số lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2010-2014 nên Thanh Hóa đã báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương

Trong thông báo số 116-TB/UBKTTU ngày 29-9 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa về Kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan tại Sở Xây dựng.

Ngoài việc chỉ ra nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Xây dựng và đã có các hình thức xử lý kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể có liên quan. Riêng việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản vào chức danh Phó giám đốc Sở Xây dựng, do liên quan đến một số lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy nên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Trung ương.

Theo kết luận ngày 9-7-2014, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa họp, thống nhất danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, giai đoạn 2015-2020 để gửi xin ý kiến ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 27-8-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, trong chương trình họp có nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc quyền quản lý, giai đoạn 2015-2020.

Đến ngày 29-10-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 2010-2014) ban hành Quyết định số 1661-QĐ/TU phê duyệt quy hoạch A2 cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Xây dựng, giai đoạn 2015-2020, trong danh sách có bà Trần Vũ Quỳnh Anh được quy hoạch Phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng.

Báo cáo Trung ương việc quy hoạch Phó giám đốc Sở cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Ảnh 2.

Sở Xây dựng Thanh Hóa - nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về công tác nhân sự giai đoạn 2010-2015

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, do nội dung trên có liên quan đến một số lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2010-2014 nên ngày 19-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Văn bản số 562-CV/TU báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, ngày 30-3, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Hoàng Kỳ đã ký thông báo kết quả Thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó nêu rõ trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Theo thông báo này việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót. Trong đó có việc tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, tạo dư luận không tốt.

Về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Như đã thông tin, sau khi tốt nghiệp cử nhân tin học (hệ tại chức), đầu năm 2011, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm Kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa (không qua thi tuyển). Năm 2012, bà Quỳnh Anh được điều về Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của sở này và đến tháng 4-2015 được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Chỉ 6 tháng sau, bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngoài nhà riêng, bà Quỳnh Anh được cho từng sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác và một chiếc xe Cadillac Escalade trị giá nhiều tỉ đồng.

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh là người được các trang mạng xã hội đồn đoán là "bồ nhí" của một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi thông tin lan truyền, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 297-CV/TU bác bỏ những thông tin được cho là bịa đặt, sai sự thật trên.
Tuấn Minh