Bao nhiêu lãnh đạo ở PVN đã xộ khám? - Ảnh 1.

18 lanhdao pvn (2)

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Nguyễn Hưởng - Hà Minh