Nhằm hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Báo Pháp luật Việt Nam vừa chính thức công bố và triển khai thực hiện Quyết định số 341 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật".

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật" - đây là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc bình chọn được thực hiện khách quan, công khai dựa trên hồ sơ bình chọn và các tiêu chí bình chọn. Hội đồng bình chọn sẽ hiệp y lựa chọn trên cơ sở hồ sơ và danh hiệu các cá nhân được lựa chọn vào danh sách chung khảo.

Trưởng Ban Tổ chức, TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - cho biết đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật, đã được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cộng đồng, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị ban tổ chức xét tặng và tôn vinh Gương sáng Pháp luật để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn tốt đẹp cao thượng trong xã hội.

Hội đồng bình chọn hoạt động theo quy chế bình chọn. Khi bình chọn, hội đồng bình chọn hoạt động theo phương thức chấm điểm và bỏ phiếu.

Căn cứ kết quả bình chọn của hội đồng bình chọn, ban tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam sắp tới.

TÂM QUÂN