xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhà nước pháp quyền

Quyền lực nhà nước là thống nhất

Quyền lực nhà nước là thống nhất

Việc nắm giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu quả sẽ là điều kiện để mang lại hạnh phúc và nhiều lợi ích nhất cho nhân dân, cho đất nước

Lấy phiếu tín nhiệm để có cán bộ xứng đáng

Lấy phiếu tín nhiệm để có cán bộ xứng đáng

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Quyền con người ngày càng được hoàn thiện

Quyền con người ngày càng được hoàn thiện

Ở nước ta, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã được triển khai.

Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền

Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền

Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới" là một bước phát triển gắn lý luận với thực tiễn, kế thừa và không ngừng chuyển hóa các giá trị của học thuyết nhà nước pháp quyền vào thực tiễn đời sống nước ta.

Phát huy vai trò MTTQ, nhân dân trong xây dựng nhà nước

Phát huy vai trò MTTQ, nhân dân trong xây dựng nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XIII, đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6

(NLĐO)- Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận

Làm rõ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới

Làm rõ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới

Sáng 15-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo về đề cương tổng kết đề án.

MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần giám sát, phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần giám sát, phản biện xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 14-7 đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về nội dung dự thảo đề án.

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị quan trọng tại Bình Dương

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị quan trọng tại Bình Dương

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã tổ chức 3 hội thảo quốc gia, tiếp thu hơn 600 ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học...

Chủ tịch nước chủ trì họp về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì họp về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

(NLĐO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Chủ tịch nước chủ trì họp cải cách, hoàn thiện bộ máy Nhà nước

Chủ tịch nước chủ trì họp cải cách, hoàn thiện bộ máy Nhà nước

Chiều 31-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở rất cần thiết

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở rất cần thiết

Ða số đại biểu cho rằng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở rất cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định

Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phấn đấu đến năm 2045, hoàn thiện cơ bản mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo

Biến niềm tin thành sức mạnh

Biến niềm tin thành sức mạnh

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 32-QĐ/TW ngày 16-9-2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo