Ngày 5-6, Thanh tra Bộ y tế đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế… tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng kê đấu thầu lố hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện C Đà Nẵng

Theo kết luận thanh tra, đối với công tác đấu thầu mua thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỉ đồng nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 là 196,3 tỉ đồng, gấp 6,49 lần. Giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2015 là 50,4 tỉ đồng, bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,5 tỉ đồng, gấp 3,41 lần.

Đối với công tác đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu của bệnh viện cả năm 2014 hơn 26 tỉ đồng nhưng bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỉ đồng, gấp 5,11 lần. Giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 hơn 66 tỉ đồng, bệnh viện lại lập kế hoạch đấu thầu 2016 hơn 182 tỉ đồng, gấp 2,74 lần.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết nguyên nhân dẫn đến việc lập kế hoạch đấu thầu vượt thực tế sử dụng như trên là do phòng tài chính - kế toán chưa phối hợp chặt chẽ với khoa chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về việc bố trí nguồn vốn trong năm.

Theo kết luận, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu phải thực hiện đúng các hướng dẫn và quy định, phải căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được giao, dự toán thu từ các nguồn hợp pháp khác để lập kế hoạch đấu thầu. Đồng thời, việc lập kế hoạch đấu thầu phải dựa trên cơ sở phải có nguồn kinh phí đồng thời phải căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng để phù hợp với thực tế sử dụng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế còn đề nghị Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu về nộp đảm bảo dự thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu, xây dựng tiêu chí xét chọn nhà thầu, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định…

Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện C Đà Nẵng nghiêm túc chấn chỉnh các hạn chế, sai sót và kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; báo cáo về Thanh tra bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết luận thanh tra.

B.Vân