Sáng 13-12, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu không có phiếu tín nhiệm thấp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ có phiếu tín nhiệm cao nhất

Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 46 phiếu và 1 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp đến, ông Trần Đình Khoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 46 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh có 37 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh có 33 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu không có phiếu tín nhiệm thấp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh có 37 phiếu tín nhiệm cao

Ông Lê Tuấn Quốc - Phó chủ tịch UBND tỉnh có 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh có 30 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 30 người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu là bà Lê Thị Tân Tiến, Giám đốc sở Ngoại Vụ với 11 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm, 12 phiếu tín nhiệm thấp.

Tin, ảnh: Ngọc Giang