Tham dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Bình Phước: Khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia, chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI có 350 đại biểu, đại diện cho gần 37.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó có 49 đại biểu đương nhiệm, 301 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh bầu. 

Dự kiến đại hội trình và xem xét 53 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (giảm 02 so với nhiệm kỳ 2015-2020). Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất 15 nhân sự. Trong đó tái cử là 10 nhân sự (chiếm 66,67%), lần đầu tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy là 05 nhân sự (chiếm 33,33%).

Bình Phước: Khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá, biểu dương những thành quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực; đồng thời yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận sâu các nội dung, phương hướng, giải pháp đề ra, thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao; cần phát huy bề dày truyền thống lịch sử, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực. 

Trong phát triển kinh tế, cần tập trung bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, đổi mới khoa học công nghệ, triển khai các biện pháp thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, phát triển kinh tế số. Tỉnh cần có quyết tâm cao trong đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...Đại hội diễn ra đến hết ngày 3-10.

Bài-ảnh:THÀNH ĐỒNG