Ngày 2-4, Bộ Công an đã phát đi thông tin chính thức về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

Theo Bộ Công an, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Bộ Công an đã chủ động xây dựng đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Công an thông tin chính thức về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy - Ảnh 1.

Đề án của Bộ Công an nêu rõ không tổ chức cấp trung gian; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế trong Công an nhân dân

Sau đó, Bộ Công an đã báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý thông qua đề án và ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung nghị quyết nêu rõ xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Không tổ chức cấp trung gian; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế trong Công an nhân dân. Tổ chức lại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Trước mắt, bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao; hoàn thiện và thực hiện đề án trên.

Liên quan đến nội dung này, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 2-4, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ sẽ cho ý kiến và trình Quốc hội về Luật Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung).

Về phương án sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị được cắt giảm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, sau này, những quy định, nghị định dưới luật công an, Chính phủ sẽ ban hành.

Tin-ảnh: Minh Chiến