Ngày 25-9, tại trụ sở, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Chủ trì hội nghi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết mô hình tổ chức chính quyền đô thị đã được Quốc hội cho phép thí điểm tại TP Hà Nội và TP Đà Nẵng, đây là cơ sở thuận lợi cho TP HCM tham khảo kinh nghiệm trong việc xây dựng, trình thẩm định Đề án.

Bộ Nội vụ đề nghị TP HCM gấp rút hoàn thiện Đề án tổ chức chính quyền đô thị - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị - Ảnh: Bộ Nội vụ

Bên cạnh việc góp ý, đánh giá về mô hình tổ chức chính quyền đô thị của TP HCM cũng như các các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết địa phương đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trên diện rộng, là địa phương có số lượng đơn vị hành chính thí điểm nhiều nhất (gồm tất cả 24 quận, huyện, 259 phường) từ năm 2009 đến năm 2016 theo Nghị quyết số 26/2008/QH12.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, khi thực hiện thí điểm, quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP. Thông qua vai trò của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, người dân có nhiều kênh tham gia ý kiến hoặc phản ánh trực tiếp đến các cấp UBND. Đây là một trong những cơ sở thực tiễn cho thấy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không phụ thuộc vào việc tổ chức HĐND trải đều trên tất cả các cấp hành chính.

Bộ Nội vụ đề nghị TP HCM gấp rút hoàn thiện Đề án tổ chức chính quyền đô thị - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Bộ Nội vụ

Theo người đứng đầu UBND TP HCM, Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM được ban hành sẽ có tác động tích cực đến tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân thành phố nói chung.

Báo cáo thêm taị hội nghị về Đề án, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, nhấn mạnh khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, cơ cấu tổ chức của các quận, phường gọn nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt, cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách của địa phương trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của mỗi trị trí việc làm.

Đồng thời, nhân sự của UBND cấp quận, cấp phường đều thực hiện chế độ bổ nhiệm nên thuận lợi trong chỉ đạo điều hành các công việc hành chính trên địa bàn, linh hoạt hơn trong công tác cán bộ.

Ngoài ra, việc thực hiện tinh giản biên chế, giảm được phần chi ngân sách cho hoạt động của HĐND và phụ cấp đại biểu HĐND ở quận và ở phường; góp phần cải cách hành chính, giảm bớt trình tự, thủ tục trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương quận, phường, giảm thời gian giải quyết công việc.

Báo cáo thẩm định đề án, ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết, TP HCM đã bám sát các nội dung tại các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị Hà Nội và Đà Nẵng. Qua đó đề xuất cụ thể các mô hình tổ chức, chế độ công chức, công vụ tại quận, phường; có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể.

Tuy nhiên, ông Hùng đề nghị TP HCM đánh giá kỹ lưỡng kết quả không tổ chức HĐND huyện, quận, phường giai đoạn 2009-2016 để làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất tổ chức chính quyền đô thị trong Đề án.

Đối với các nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương đã được Luật Đầu tư công giao HĐND xem xét, quyết định thì cần giao cho HĐND TP quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND. Trường hợp cần thiết, HĐND TP vẫn có thể giao UBND TP thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Cơ quan thẩm định cũng đề nghị TP HCM huy động cả hệ thống chính trị khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền kịp thời. Để đảm bảo tiến độ trình các cấp có thẩm quyền, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị Vụ Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với UBND TP HCM hoàn thiện Đề án, khẩn trương thực hiện các bước để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị.

Minh Chiến