Cà phê, quán nhậu thi nhau chiếm dụng di tích Bạch Dinh

Bích Ngọc - Xuân Huy - Quốc Thắng