Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, TTCP đề nghị các cơ quan nêu trên phối hợp thực hiện và tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách của nhà nước.

Các Bộ, địa phương phải báo cáo việc nhận quà Tết trái quy định trước ngày 12-2 - Ảnh 1.

Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo các trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định về TTCP trước ngày 12-2 (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

TTCP cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện, gửi về cơ quan này trước ngày 12-2.

"Các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo về bộ quản lý ngành để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ"- TTCP nêu rõ.

Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, TTCP đều có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về nội dung nêu trên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng tài sản công trái phép. Tuy nhiên, con số báo cáo mà các bộ, ngành, địa phương gửi về sau mỗi dịp Tết đều rất tốt, đa phần không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan này còn thành lập đường dây nóng để nhận các phản ánh về tình hình tặng quà, nhận quà tặng trái quy định, tiêu cực... tuy nhiên, kết quả cũng rất khiêm tốn.

Theo báo cáo của TTCP, trong năm 2018, chỉ có 10 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 145 triệu đồng.

Minh Chiến