Sáng 10-8, tại hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết cách đây 2 ngày, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP cho TP Cần Thơ có một số cơ chế đặc thù.

Theo nghị định này, về huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, TP được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức huy động theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ (bao gồm vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại và khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách hằng năm được Quốc hội quyết định. Chính phủ ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của TP và các dự án mang tính chất cấp vùng của vùng ĐBSCL…

Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ diễn ra sáng nay

UBND TP được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về ngân sách: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao…

Nghị định cũng quy định cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ về hỗ trợ lãi suất; bán nhà ở xã hội; quỹ dự trữ tài chính, thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Tin-ảnh: Ca Linh