Ngày 11-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, 462/462 đại biểu tán thành việc bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng này gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: TTXVN

Đứng đầu Hội đồng là Chủ tịch do sự đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Quốc hội bầu. Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng đề nghị Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, trong ngày 11-6, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về việc phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Minh Chiến - Văn Duẩn