Ngày 19-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Theo đó, Nghị quyết lần này đã không quy định thí điểm cho người dân trực tiếp bầu Chủ tịch Uỷ ban dân dân (UBND).

Chưa thí điểm việc người dân Đà Nẵng được trực tiếp bầu Chủ tịch Thành phố - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, chưa thực hiện thí điểm việc người dân Đà Nẵng được trực tiếp bầu Chủ tịch TP - Ảnh: NLĐO

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết quá trình xây dựng Nghị quyết, một số ý kiến đề nghị thực hiện thí điểm người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND để bảo đảm quyền của người dân trong việc lựa chọn người đứng đầu chính quyền địa phương, đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực đối với Chủ tịch UBND.

Về vấn đề này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tổ chức để người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND là hình thức dân chủ trực tiếp, qua đó Nhân dân giám sát và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu chính quyền địa phương. "Để có thể áp dụng được cơ chế này, cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Do đó, xin phép Quốc hội chưa quy định nội dung này trong dự thảo Nghị quyết" - báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Ngoài ra, để giám sát, kiểm soát quyền lực đối với Chủ tịch UBND quận, phường, dự thảo Nghị quyết đã quy định cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường; bổ sung thẩm quyền của HĐND TP trong việc lấy phiếu tín nhiệm và xem xét việc trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND quận; đồng thời tiếp tục duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng như sau: Chính quyền địa phương ở TP Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND TP và UBND TP.

Chính quyền địa phương ở các quận thuộc TP Đà Nẵng là UBND quận. UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại TP Đà Nẵng là UBND phường.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Minh Chiến - Văn Duẩn