Sáng 27-11, tại Hà Nội,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu.

Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 6.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 7.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 8.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 9.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng - Ảnh 11.
TTXVN