Ngày 26-9, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự vụ sai phạm của ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr sang cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xử lý theo pháp luật. 

Theo Kết luận số 08/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2012, khi làm Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH) huyện Đức cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách. 

Ông Nguyễn Hồng Lam, khi làm Trưởng Phòng TC-KH huyện Đức Cơ đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để ông Tứ lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng mục đích cá nhân. Khi lấy tiền về không nhập quỹ, ông Lam vẫn không có ý kiến chỉ đạo mà để nhân viên chiếm dụng.

Chuyển công an điều tra vụ chiếm đoạt 524 triệu tiền xây nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 1.

Lợi dụng việc xây nghĩa trang liệt sĩ, các cán bộ giúp nhau chiếm đoạt 524 triệu đồng nhưng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo

Khi làm chủ tịch UBND huyện, ngày 9-8-2018, ông Lam ký Quyết định số 1827/QĐ-UBND xuất 524 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 9-1-2012. Việc này có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cá nhân chiếm đoạt tiền ngân sách.

Khi thanh tra tỉnh Gia Lai làm việc, ông Tứ làm giả Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 9-1-2012 (QĐ 42) về việc xuất ứng ngân sách giải phóng mặt bằng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ nhằm hợp thức hoá cho Quyết định số 1827/QĐ-UBND.

Ông Tứ khai nhận đã làm giả QĐ 42 để cung cấp cho đoàn thanh tra, bằng cách soạn thảo lại QĐ 42, sau đó nhờ ông Huỳnh Cân (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ năm 2012) ký nháy vào bản dự thảo. Tiếp đó ông Tứ chỉ đạo nhân viên photo chữ ký của ông Võ Thanh Hùng (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ năm 2012) để dán vào bản dự thảo và đóng dấu UBND huyện mới (đã đổi con dấu vào năm 2014) vào quyết định.  

Tuy nhiên, khi Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển Kết luận 08/KL-TTr sang Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai để xử lý trước về mặt Đảng thì chỉ có ông Tứ và ông Lam bị xử lý với hình thức...cảnh cáo. 

Về mặt chính quyền, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức cơ cũng chị bị xử lý kỷ luật hình thức... cảnh cáo.  

Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai ngày 19-9, đã quyết định chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để xử lý tiếp. 

Hoàng Thanh