Ngày 5-4, tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, với 468/468 đại biểu tán thành.

CLIP: Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

CLIP: Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê quán tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là cử nhân Kinh tế.

Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 3 khóa XI, XIII và XIV.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, ông trở về làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà. Từ chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, ông làm Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1997 đến 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Tháng 3-2006, ông giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8-2011, ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng, 5 năm sau được Quốc hội bầu làm Thủ tướng (tháng 4-2016).

Ngày 30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31-1-2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Chiến - Văn Duẩn