Ngày 27-5, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng A.H, có địa chỉ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Công ty TNHH MTV xây dựng A.H bị cấm tham gia đấu thầu ở Bình Phước - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nghĩa Trung nơi Công ty TNHH MTV xây dựng A.H thực hiện 1 gói thầu

Công ty TNHH MTV xây dựng A.H đã cố ý thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần khối lượng mà công ty phải thực hiện cho một doanh nghiệp khác tại một gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng tại Trường tiểu học Nghĩa Trung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Bình Phước cấm doanh nghiệp trên tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 1 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của UBND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV xây dựng A. H trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Đồng thời theo dõi, giám sát việc chấp hành.

Thảo Nguyễn