Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 11-7 đã dành nhiều thời gian để thảo luận về nghị quyết động viên, khuyến khích cán bộ xin nghỉ việc sớm.

Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ đủ tiêu chuẩn nhường ghế - Ảnh 1.

Đà Nẵng hiện có hơn 300 cán bộ đủ tiêu chuẩn "nhường ghế"

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết qua rà soát, đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chính sách này có hơn 300 cán bộ. Trong đó, khối Đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người. Khối đơn vị sự nghiệp là 69 người.

Theo ông Đồng, đây mới chỉ là các đối tượng được xem xét, tính toán để động viên chứ không phải tất cả xin thôi việc thì đều được. "Quy định chặt chẽ là anh từ nhiệm nhưng được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, có cán bộ thay thế ngay vị trí đó thì mới chấp thuận cho thôi việc" - ông Đồng cho hay.

Ông Võ Công Chánh, nguyên giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết đây không phải là lần đầu TP Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ với các trường hợp thôi việc, về hưu trước tuổi hay không đủ tuổi tái cử.

Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ đủ tiêu chuẩn nhường ghế - Ảnh 2.

Ông Võ Công Chánh, nguyên giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng

Cụ thể 2006, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 11 về việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi. UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành quy trình thực hiện, theo đó cán bộ, công chức, viên chức khi được cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc thì ngoài hưởng các chính sách theo quy định hiện hành còn được thành phố hỗ trợ thêm mỗi năm làm việc 3 tháng lương tối thiểu.

Năm 2010, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành chính sách với cán bộ, công chức, viên chức cấp phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Năm 2015, Thành uỷ Đà Nẵng có đề án quy định chế độ, chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái bổ nhiệm, tái cử giữ các chức danh lãnh đạo 2015- 2020 từ thành phố đến phường, xã.

Ngoài chính sách của Trung ương theo quy định hiện hành, Đà Nẵng có hỗ trợ từ 40 đến 120 triệu đồng với cán bộ nghỉ công tác khi không đủ tuổi tái cử.

Ông Chánh cho rằng chính sách lần này có sự kế thừa từ các chế độ, chính sách trước đây. Sở Nội vụ đã thực hiện lấy ý kiến hơn 400 phiếu, và ý kiến từ các sở, ngành, quận, huyện, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức.

"Chính sách trước đây chủ yếu là động viên cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã không đủ chuẩn thôi việc, những trường hợp không đủ tuổi tái bổ nhiệm, nghỉ hưu trước tuổi, phần nhiều là viên chức giáo dục, y tế làm chuyên môn nghiệp vụ, thì lần này chính sách tập trung vào cán bộ, viên chức làm lãnh đạo, quản lý" – ông Chánh nói.

Ngoài ra, theo ông Chánh, quỹ biên chế hiện nay rất hạn hẹp, việc khuyến khích cán bộ nghỉ việc và công chức thôi làm việc sẽ góp phần làm trống ra biên chế để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, cho biết sau khi thảo luận nếu nhất trí thì HĐND TP sẽ có biểu quyết thông qua nghị quyết này vào chiều mai, 12-7.

Trước đó, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã hoàn thành dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ và trình tại kỳ họp HĐND.

Đối tượng áp dụng có tuổi đời trên 55 với nam và trên 50 với nữ gồm cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) của Thành ủy, HĐND, UBND; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Cán bộ xin thôi việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại Nghị định số 46 của Chính phủ đồng thời còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ với mức từ 100 đến 200 triệu đồng.

Tin-ảnh: B.Vân