Chiều 18-7, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau buổi làm việc của Thủ tướng với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên. Tại văn bản này, Đà Nẵng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong đó có nêu vướng mắc về việc thực hiện kết luận 2852 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai.

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực và áp dụng nhiều biện pháp để thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm hiện nay, TP Đà Nẵng đã thực hiện truy thu được khoảng 636,5 tỉ đồng, chiếm 63,5% số tiền thất thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ).

Tại điểm 3.3 Phần II của Kết luận số 2852/KL-TTCP đề nghị TP Đà Nẵng rà soát các trường hợp tương tự để thu hồi tiền về ngân sách, ngoài 46 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì hiện nay còn khoảng 1.061 dự án tương tự. Theo UBND TP Đà Nẵng, đây là điều rất khó thực hiện và ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thành phố dừng việc rà soát, xử lý đối với các trường hợp tương tự nêu tại điểm 3.3 Phần II của Kết luận số 2852/KL-TTCP, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện giải phóng nguồn lực từ hàng trăm dự án và các khu đất trên địa bàn thành phố để phát triển sản xuất kinh doanh, không để lãng phí tài sản của nhà nước. 

B.Vân