Bộ Công an vừa ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an năm 2019. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ hằng tháng, trong đó Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có lịch tiếp công dân định kỳ 3 lần, vào các ngày 15-1, 17-6 và 15-11.

Thời gian tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an từ 8 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng, và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào buổi chiều. Địa điểm tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm 3 lần tiếp công dân trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp công dân ngày 15-1-2019

Trước đó, ngày 15-1-2019, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 1-2019 của lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan nhà nước chưa được xử lý, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Đồng thời, cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an được thực hiện căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 3-7-2015 của bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 251/KH-BCA ngày 30-8-2016 về việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an.

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an năm 2019:

STT

NGÀY

HỌ TÊN LÃNH ĐẠO

CHỨC VỤ

1

15-1-2019

Tô Lâm

Bộ trưởng

2

15-2-2019

Nguyễn Văn Thành

Thứ trưởng

3

15-3-2019

Lê Quý Vương

Thứ trưởng

4

15-4-2019

Bùi Văn Nam

Thứ trưởng

5

15-5-2019

Nguyễn Văn Sơn

Thứ trưởng

6

17-6-2019

Tô Lâm

Bộ trưởng

7

15-7-2019

Nguyễn Văn Thành

Thứ trưởng

8

15-8-2019

Lê Quý Vương

Thứ trưởng

9

16-9-2019

Bùi Văn Nam

Thứ trưởng

10

15-10-2019

Nguyễn Văn Sơn

Thứ trưởng

11

15-11-2019

Tô Lâm

Bộ trưởng

12

16-12-2019

Nguyễn Văn Thành

Thứ trưởng

B.T.V