Điều ấy đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng của Đảng, của cả hệ thống chịnh trị và nhân dân ta, làm cho dân chủ trở thành nguyên tắc bất di bất dịch; thể hiện sự tài tình, sáng tạo trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng ta cho đến tận bây giờ.

Quá trình tổ chức thực hiện dân chủ đã góp phần hết sức quan trọng trong việc xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, trực tiếp góp phần thường xuyên tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. Điều này được khẳng định thông qua các sinh hoạt thường kỳ trong toàn Đảng, đặc biệt nổi bật tại các kỳ đại hội Đảng các cấp.

Thực tiễn chứng minh bất kỳ tổ chức cơ sở Đảng dù ở đâu, loại hình tổ chức nào, trong quá trình hoạt động nếu không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ thì ở nơi ấy rất dễ nảy sinh chuyện tạo bè, kéo cánh, tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau, có khi dẫn đến mất đoàn kết. Điều này sẽ làm cho nhân dân ở địa phương hoặc cán bộ, viên chức, người lao động ở các đơn vị mất dần niềm tin, dẫn đến sa sút năng suất lao động.

Dân chủ sẽ tạo sự đoàn kết - Ảnh 1.

Các đại biểu TP HCM tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh: HỒ LONG

Việc xây dựng quy chế và thực hành dân chủ được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng. Những chủ trương lớn mang tầm quốc gia đều được đưa ra trưng cầu ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như văn kiện của đại hội Đảng các kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc; như các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội hoặc HĐND các cấp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân. Những hoạt động trên đã giúp cho lãnh đạo các cấp kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch chăm lo phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định quốc phòng - an ninh vừa bảo đảm chăm lo chu đáo chính sách an sinh xã hội.

Nhờ biết giữ gìn và phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ nên nhiểu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức Công đoàn ở các loại hình doanh nghiệp đã trở thành chỗ dựa của cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước luôn khởi sắc, sôi động, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Bác Hồ dạy chúng ta: "Phải thật sự mở rộng dân chủ... Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em", ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ". 

Mai Lịch (TP Đà Nẵng)