Tại phiên họp báo Chính phủ chiều tối ngày 30-8, các câu hỏi liên quan đến kết quả kiểm tra xử lý trong việc mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và việc xử lý Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn vì được cho rằng làm lộ bí mật tiếp tục được đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhắc lại vụ việc Trịnh Xuân Thanh xảy ra đến nay đã hơn 1 năm. Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về việc này. Trong quá trình xử lý kết luận có liên quan đến quản lý hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh.

"Việc này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã nêu. Việc quản lý hồ sơ bổ nhiệm thực hiện theo quy định Luật Cán bộ, Công chức. Khi có kết luận của Bộ Công an, cơ quan thẩm quyền sẽ có kết luận cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến báo chí"- ông Nguyễn Duy Thăng cho hay.

Về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ông Thăng cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật như quyết định 09 của Thủ tướng, đặc biệt Thông tư 36 của Bộ Công an. Việc cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào, ai được cung cấp có Quyết định 09 năm 2017 của Chính phủ, Quyết định 25 của Thủ tướng năm 2013 quy định người nào có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. "Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay chưa có kết luận cụ thể cá nhân nào nên chúng tôi chưa thể nói"- ông Thăng cho hay.

Th.Dương - B.Trân - T.Huỳnh