xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá

Phạm Văn Thế

(NLĐO)- Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, cho biết Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội.

Sáng 27-1, trả lời báo chí bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết trong suốt quá trình đổi mới, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái..., công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII ngày 27-1

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định công tác này được thể hiện ở việc lần đầu tiên Việt Nam có Ban chỉ đạo thống nhất cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Cả hệ thống đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện cuộc đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

Kết quả chúng ta đã giải quyết rất tốt mối quan hệ giữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời là những kết quả rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua.

"Có thể nói đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Do đó, có thể nói đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ và đã mang lại kết quả rất tích cực"- ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới, một mặt xây dựng luận cứ để đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

"Chúng ta đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc, lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng thì chúng ta đấu tranh. Đấu tranh này phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng"- ông Nguyễn Xuân Thắng nói và cho biết thực tế, trước khi vào Đại hội XIII của Đảng, gần như 80-85% các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết đất nước càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá.

Trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự đoán, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa nước lớn... đang chi phối rất mạnh. Nền tảng công nghệ phát triển cũng bao gồm hai mặt, một mặt mang đến cơ hội mới nhưng đồng thời mang rất nhiều thách thức mới. Do đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá, sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá chúng ta một cách rất tinh vi.

"Vì vậy cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong Mặt trận tư tưởng lý luận" - ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo