Theo Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) Dương Quyết Thắng, trong 15 năm qua (2002-2017) có 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ VBSP, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Hiện cả nước còn khoảng 1,9 triệu hộ nghèo, hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo cần vay vốn.

Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển - Ảnh 1.

Thay mặt Đảng và nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho VBSP Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tín dụng, chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển xã hội, tạo xung lực cho giảm nghèo bền vững. Thủ tướng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn nữa những công việc được VNSP ủy thác, bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực, thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ quan niệm rằng đầu tư cho VBSP, cho người nghèo là đầu tư cho phát triển" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, VBSP vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

T.Dũng