Từ hôm nay (5-8), ông Nguyễn Hồng Linh sẽ thôi làm Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai để về nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai.

Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Hồng Linh được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký ngày 4-8. Ông Linh có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhận cho lãnh đạo UBND huyện Chư Sê để nhận nhiệm vụ theo quy định.

Để dân khiếu nại kéo dài, Chủ tịch huyện Chư Sê được điều về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Linh

Ông Nguyễn Hồng Linh giữ chức Chủ tịch UBND huyện Chư Sê 2 nhiệm kì. Trước khi được điều động, bổ nhiệm vào vị trí mới, ông Linh đã nhiều lần chưa thực hiện triệt để chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh và bị UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản nhắc nhở, yêu cầu thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật đất đai tại một số dự án trên địa bàn. Đặc biệt là tại Dự án Khu trung tâm hành chính với và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê và việc thu hồi 23,4 ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã cho 32 hộ dân địa phương nhận khoán. Vụ việc khiến tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài tại địa phương.

Sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định kiểm tra công việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Nguyễn Hồng Linh.

Hoàng Thanh