Ngày 15-7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Kon Tum đã họp, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 – 2016 và 2016-2020); ông Nguyễn Văn Phước, nguyên tỉnh uỷ viên, nguyên bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum giai đoạn từ tháng 1-2009 đến tháng 9-2016; ông Phan Minh Cự, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND giai đoạn từ tháng 2-2017 đến thời điểm kiểm tra. 

Theo UBKT Tỉnh ủy Kon Tum, trong giai đoạn 2009-2016, Ban Cán sự Đảng VKSND Kon Tum có khuyết điểm, vi phạm như buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cán bộ, Đảng viên vi phạm các quy định về việc thu hồi, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Vi phạm này tuy ít nghiêm trọng, nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, Đảng viên. 

Đề nghị xem xét kỷ luật lãnh đạo VKSND Kon Tum nhiều nhiệm kỳ - Ảnh 1.

UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đã đề nghị xem xét kỷ luật Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum

Đối với ông Nguyễn Văn Phước có khuyết điểm, vi phạm như thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là với tư cách là người đứng đầu; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo cấp dưới thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính kế toán và công tác quản lý, sử dụng kinh phí. Vi phạm của ông Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và của ngành. UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét thi hành kỷ luật ông Phước theo quy định.

Đối với ông Phan Minh Cự (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum giai đoạn từ tháng 2-2017 đến thời điểm kiểm tra) có khuyết điểm, vi phạm như thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng. Tuy vi phạm ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị nơi ông Cự công tác. UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét quyết định.

Hoàng Thanh