Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện Sở Y tế tỉnh Bình Định có 30 công chức đang làm việc tại cơ quan này. Trong đó, số lượng lãnh đạo từ ban giám đốc sở đến lãnh đạo các phòng là 19 người, gồm 1 giám đốc sở, 3 phó giám đốc sở và 15 trưởng, phó phòng; chiếm gần 2/3 công chức sở làm lãnh đạo.

Ngoài ban giám đốc, hiện Sở Y tế Bình Định có 6 phòng chuyên môn. Tuy nhiên, trong đó có đến 4 phòng với số lượng công chức chủ yếu làm "sếp". Cụ thể, Phòng Tổ chức – Cán bộ có 3 trưởng, phó phòng và 2 chuyên viên; Phòng Nghiệp vụ Dược có 2 trưởng, phó phòng và 1 chuyên viên; Phòng Thanh tra có 2 trưởng, phó phòng và 1 chuyên viên. Riêng Phòng Nghiệp vụ Y có 1 trưởng phòng và 2 phó phòng, không có chuyên viên nào.

Gần 2/3 công chức Sở Y tế Bình Định đều làm “sếp” - Ảnh 1.

Sở Y tế Bình Định hiện có gần 2/3 công chức làm "sếp"

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định, tất cả các trường hợp hiện đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng ở sở đều được bổ nhiệm đúng quy định. Họ là những cán bộ làm việc lâu năm, có quá trình cống hiến cho ngành y tế.

"Ngoài ra, do cơ quan quản lý nhiều lĩnh vực, một số phòng lại có người mới chuyển công tác và 1 trường hợp vừa bị bệnh tử vong nên dẫn đến tình trạng nhiều phòng của sở thiếu chuyên viên. Trong khi đó, việc tuyển bác sĩ về làm công chức cho sở trong thời gian qua gặp không ít khó khăn; nhiều bác sĩ đủ tiêu chuẩn về làm việc thì không chịu về, còn bác sĩ muốn xin về thì không đủ điều kiện. Nói chung, hiện nguồn nhân lực của Sở Y tế Bình Định đang rất kẹt!", ông Hùng giải thích.

Anh Tú