Đến ngày 25-12, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có văn bản chỉ đạo xử lý theo Kết luận thanh tra số 15/KL- TTr ngày 3-12-2019 của Thanh tra tỉnh Gia Lai.

Ngày 3-12-2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành Kết luận số 15/KL-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Chư Sê giai đoạn 2016-2018 và phát hiện nhiều sai phạm trong vấn đề tài chính. 

Đặc biệt đã chi vượt dự toán mà HĐND huyện phê duyệt cho quốc phòng, an ninh hơn 3,7 tỷ đồng nhưng không báo cáo kỳ họp HĐND huyện gần nhất theo quy định. Trong số này có khoản 2,5 tỷ đồng sử dụng lắp đặt camera nhưng không có hồ sơ mua sắm, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai ngâm không chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra về tham nhũng - Ảnh 1.
UBND huyện Chư Sê mắc nhiều sai phạm về tài chính 

Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê chi sai hơn 446 triệu đồng. Trong đó, 2 năm 2016 và 2018, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã chi tiếp khách từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng hồ sơ thanh quyết toán không đầy đủ, nội dung, số lượng, định mức tiếp khách không đúng quy định. Sau khi xem xét, còn lại hơn 140 triệu đồng phải thu hồi…. Ngoài ra đơn vị này được cấp vượt dự toán chi thường xuyên gần 215 triệu đồng và chi tới 133 triệu đồng không có cơ sở, không đúng mục đích. 

Ngoài ra, một số đơn vị khác trực thuộc UBND huyện Chư Sê cũng để xảy ra sai phạm tài chính nghiêm trọng như: Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND thị trấn Chư Sê, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện. 

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Sê chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 4,1 tỷ đồng và nộp khôi phục ngân sách tỉnh số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Cùng với đó tổ chức kiểm điểm, kiến nghị xử lý và xử lý trách nhiệm nghiêm khắc theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê và những người có liên quan…

Theo quy định tại Điều 40, 50 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 4 Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 27-3-2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, thì Kết luận thanh tra phải được gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Như vậy, đến nay đã quá thời hạn quy định nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa tổ chức chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 15/KL-TTr ngày 3-12-2019 theo các quy định trên. 

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận các nội dung trên, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản "phản pháo" lại kết luận của Thanh tra. Đặc biệt là khoản tiền 2,5 tỷ đồng sử dụng lắp đặt camera cho Công an huyện này nhưng không có hồ sơ mua sắm, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định mà đơn vị này đổ lỗi là do công an huyện không cung cấp hồ sơ.

Hoàng Thanh