Đó là những con số ấn tượng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 năm 2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ trong 1 năm, số biên chế, nhân sự tinh giản được là rất lớn, là việc nhiều năm trước chúng ta chưa làm được. Phải đến khi có nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh và quyết tâm chính trị của cả hệ thống đã đem lại kết quả tích cực.

Nhiều năm qua, bộ máy cồng kềnh, quá đông người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách khiến ngân sách thêm nặng gánh. Khoản chi thường xuyên chiếm tỉ lệ rất cao, có năm lên tới 65% ngân sách, trong đó chi trả lương chiếm 52,8%. Giảm đầu mối đơn vị, giảm biên chế sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách lớn, từ chi phí tiền lương, trụ sở, xăng xe, cùng nhiều phụ cấp và chi phí khác.

Theo ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, chỉ giảm chi thường xuyên khoảng 1% sẽ tiết kiệm được 10.000 tỉ đồng. Nhìn vào tổng thể bộ máy, sẽ thấy cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tinh gọn để vừa nâng hiệu quả vừa giảm gánh nặng ngân sách, ưu tiên ngân sách cho những việc cần thiết hơn.

Năm 2018, các tỉnh, thành có sự sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Bạc Liêu. Cách làm là hợp nhất các văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh hoặc văn phòng Tỉnh ủy thay cho văn phòng của các ban Đảng hoặc sáp nhập các đầu mối sở, ngành... Tuy nhiên, mới đây, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để chờ sửa và ban hành 2 nghị định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện, cũng nhằm tránh tình trạng "trăm hoa đua nở", mỗi nơi một cách ở các địa phương.

Tinh giản, sắp xếp lại bộ máy sẽ đụng chạm đến con người, song đó là việc tất yếu phải làm vì yêu cầu phát triển, vì lợi ích của đất nước, giảm gánh nặng cho nhân dân. Người dân sẽ chẳng vui gì khi nuôi những người mang danh "công bộc" mà không làm việc vì dân, "sáng vác ô đi, tối vác về" và sống bằng bổng lộc là chính. Giảm đi những chiếc ghế danh lợi cùng những trụ sở đã xây nên với sự xa hoa thấy rõ, cũng khiến người dân vui mừng không kém việc ngừng xây trụ sở, sắp ghế cho "quan". Càng tinh gọn mà làm việc vì dân, tiếp đón dân với thái độ trọng thị, công việc hiệu quả thì dân không tiếc sức đóng góp nuôi bộ máy.

Hiện cả nước đang có 4 triệu người hưởng lương ngân sách. Theo nghị quyết Trung ương 6, mục tiêu năm 2021 giảm 10% - khoảng 400.000 người, một con số khá lớn. Thời gian không chờ đợi, sẽ phải quyết liệt hơn để cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách.

THANH BÌNH