Lúc gần 17 giờ chiều nay 22-10, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ trình QH đề nghị QH xem xét bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để QH bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh: TTXVN

"Căn cứ điều 74 Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức QH và Nội quy kỳ họp QH cũng như Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ QH trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu QH khóa XIV, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021" - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đọc Tờ trình trước QH.

Chủ tịch QH cho biết trước đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình QH xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác của Đảng, Nhà nước với yêu cầu đặt ra bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm, dân chủ của QH. "Đề nghị các vị đại biểu QH nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để QH bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt" - Chủ tịch QH nói.

Theo chương trình kỳ họp, vào sáng 23-10, QH sẽ thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. 

Trong sáng ngày 23-10, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

QH sau đó thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH thành lập ban kiểm phiếu trong sáng 23-10.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình của Chủ tịch QH về dự kiến nhân sự thành viên ban kiểm phiếu. QH biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Từ 15 giờ chiều 23-10, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Trước đó, tại phiên họp của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ngày 3-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV.

Ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG sinh ngày: 14-4-1944, xuất thân trong gia đình nông dân; dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: học sinh

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 5-12-1967

- Ngày vào Đảng: 19-12-1967; Ngày chính thức: 19-12-1968

- Trình độ được đào tạo: Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (hệ 4 năm)

- Học hàm, học vị: Giáo sư, tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng)

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Nga

- Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn hoá, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ,...

- Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

- Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII.

- Tham gia Thường trực Bộ Chính trị: Từ 8-1999 - 4-2001

- Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1957 - 1963

Học Trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều,

Gia Lâm, Hà Nội.

1963 - 1967

Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

12-1967 – 7-1968

Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản).

7-1968 – 8-1973

Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 - 1973).

8-1973 – 4-1976

Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi Uỷ viên.

5-1976 – 8-1980

Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

9-1980 - 8/1981

Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

9-1981 – 7-1983

Thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

8/1983 – 2-1989

Phó Ban Xây dựng Đảng (10-1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9-1987); Phó Bí thư Đảng uỷ (7-1985 – 12-1988) rồi Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12-1988 – 12-1991).

3-1989 – 4-1990

Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

5-1990 – 7-1991

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

8-1991 – 8-1996

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

1-1994 - đến nay

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

8-1996 – 2-1998

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

12-1997 - đến nay

Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VIII, IX, X, XI, XII.

2-2000

Phụ trách công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo của Đảng.

8-1999 – 4-2001

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

3-1998 – 8-2006

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3-1998 – 11-2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11-2001 – 8-2006).

1-2000 – 6-2006

Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

5-2002 - đến nay

Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII.

6-2006 – 7-2011

Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

1-2011 – 1-2016

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

1-2016

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Văn Duẩn